Norska skogskatter

Den norska skogskatten härstammar precis som namnet antyder från Norge och är en ras med gammalt ursprung som utvecklades genom anpassning till det kyliga klimatet. Namnet norsk skogskatt fick den dock förrän i slutet av 1930-talet då den visades på en utställning i Tyskland.

Pälsen på en norsk skogskatt är tjock och tät och enligt definitionen semilång. Dessutom är den vattenavstötande samt har tjock underull för att skydda mot kyla. En fullvuxen hankatt väger mellan 5 kg och 10 kg medan en honkatt väger mellan 3 kg och 6 kg.

Den norska skogskatten är intelligent, lekfull och anpassar sig lätt till olika typer av miljöer. Pälsen är mycket tålig och kräver underhåll och skötsel, i synnerhet för att katten ofta vistas ute mycket.

Priset på en frisk norsk skogskatt ligger mellan 4 500 – 6 500 kronor. Det rekommenderas att man köper en försäkring till katten. Dessutom bör man se till att id-märka och vaccinera den. Livslängden uppskattas till 12-13 år i snitt, vilket också bör tas med i en ekonomisk kalkyl om man planerar köpa en norsk skogskatt.